Näyttelyt

Terästalolla toimiston yhteydessä näyttelyitä Pohjois-Amerikan ja Australian
siirtolaisuudesta.

Maailman Raitilla USA:n, Australian ja Venäjän Siperian sekä Kanadan
suomalaissiirtolaisuutta.